speerpunten

De 10 punten van de VVD

  • Geen gouden bergen beloven
  • Optimaliseren dienstverlening
  • Onkruidbestrijding op orde, verbeteren straatbeeld
  • Ruimte om te ondernemen, ruimte om iets te organiseren
  • Bouwen naar behoefte
  • Minder regels, eenvoudige procedures
  • Dorpsbudgetten, meer invloed van de inwoners
  • Integraal beleid Wonen-Welzijn-Zorg
  • Verduurzamen van de bebouwde omgeving
  • Houd kleine scholen waar mogelijk open