Uitnodiging

De landbouw in Fryslân speelt een belangrijk rol voor voedsel, landschap en leefbaarheid op het platteland. De agrarische ondernemers krijgen momenteel veel voor hun kiezen waarbij belangrijke keuzes zijn gemoeid.

Liberalen,

De landbouw in Fryslân speelt een belangrijk rol voor voedsel, landschap en leefbaarheid op het platteland. De agrarische ondernemers krijgen momenteel veel voor hun kiezen waarbij belangrijke keuzes zijn gemoeid. Mede met het oog op klimaatverandering is het belangrijk het debat aan te gaan over welke keuzes gemaakt gaan worden in Fryslân en nog belangrijker; waar de Provincie Fryslân daarbij kan faciliteren.

U bent van harte welkom!

Met liberale groet,

VVD Lokaal netwerk De Fryske Wâlden
VVD Seniorennetwerk                          


Programma

19.00 -19.30    
Ontvangst met koffie

19.30 -19.35    
Welkom door Sipke Hoekstra, fractievoorzitter Smallingerland  
en Monique Boskma, voorzitter Seniorennetwerk FRL en gespreksleider.

19.40 -20.30    
Waar staan en waar moeten we naar toe?
Pitches van
- Jan Huitema
- Agrarische Jongeren Friesland
- Trienke Elshof, regiovoorzitter LTO Noord
- Marten Dijkstra kandidaat Staten
- Ids de Groot, kandidaat Wetterskip                            

20.30 – 20.50   
Pauze, tevens gelegenheid voor contact met kandidaat PS leden
                                                                                                     
20.55 – 21.50   
Vragen en discussie

21.55                
Conclusie en dank met attenties door Klaas Kielstra

22.00                 
B&B (Bier en bitterballen)


Waar en Wanneer

Datum: 28 februari 2019
Plaats: Drachten

Fries Congrescentrum

Oprijlaan 3
9205 BZ Drachten

Aanvang: 19.30
Einde: 22.00