Aftrap campagne Wetterskip verkiezingen 2019


Nr. 1 van lijst 6 Merv. Gerda Bos uit De Valom VVD lid van ons Lokaal Netwerk.

Mevr. Gerda Bos met de jeugd dijkgraaf Melissa Brandsma