Kandidaten Wetterskip

Kandidaten Wetterskip

Kandidaten Wetterskip

1.Gerda Bos – Jonkman
2. Ids de Groot 
3. Klaas-Jan Jensma
4. Jaap Zijlstra
5. Baukje Miedema
6. Jelle Wietsma
7. Dominick van Diggelen
8. Bertus van der Zijl, 
9. Karen Vasbinder
10. Simon de Witte
11. Jacqueline Wijbenga
12. Lodewijk Zwierstra
13. Lolkje Efdé- Kleefstra
14. Siebren Siebenga
15. Lieuwe Tamminga